Scale-up

Jouw ambitie en groeipotentie zijn leidend. De plek in de markt is veroverd. Inmiddels de start-up-fase ontgroeid, is de onderneming klaar voor een groter marktaandeel. Vanuit het netwerk van Boost-up komt directeur Martijn Kruisman in contact met jou als groeiondernemer. Hij toetst in de eerste gesprekken de toegevoegde waarde van Boost-up voor jouw businessambities. Samen met een selectie uit het Boost-up-netwerk, werk je toe naar een sterk businessplan en een overtuigende pitch. Hiermee beslissen de businesspartners óf, hoe en met wie het benodigde kapitaal én de relevante kennis aan jouw scale-up wordt aangeboden.

De rode draad in de samenwerking tussen scale-up en Boost-up is betrokkenheid. Daarom zijn dit onze stappen:

De context: betrokken netwerk1

De businesspartners van Boost-up komen uit Noord-Nederland. Met hun investeringen geven zij een impuls aan de regio. Het rendement? Dat is rijker dan enkel groei in kapitaal. Jouw ambitieuze onderneming laten opschalen voegt meer waarde toe, óók in het perspectief van economie en werkgelegenheid in Noord-Nederland.

In teamwork ontwikkelen de businesspartners gezamenlijke en afgewogen beslissingen en plannen voor elke scale-up die wil samenwerken met dit netwerk.

Ben jij die scale-up? Na enkele sparsessies werk je samen met een eerste selectie van Boost-up businesspartners toe naar een scherpe pitch. Directeur Martijn Kruisman selecteert vooraf welke match er is tussen scale-up en het Boost-up-netwerk. Gaan we van start? Dan gaan we in dialoog.

Constructief kritisch in gesprek 2

Door de dialoog tussen jou als ondernemer én een selectie van constructief kritische businesspartners ontstaat focus. Wat is je product, wat is de markt, hoe is de bedrijfsvoering nu en waar liggen kansen voor groei? We bundelen kapitaal met kennis én ambitie. De koers wordt gezet op realistische ambities.

Een solide businessplan 3

Van constructief kritisch naar productief actief. Na de dialoog en de samenstelling van een team van businesspartners, werkt Boost-up met jou mee aan het businessplan en de pitch. We kijken bijvoorbeeld naar belangrijke strategische keuzes in opschalen en realistische begrotingen voor de bedrijfsvoering, marketing en sales.

Pitchen is topsport 4

Een sterk businessplan dat binnen een realistisch tijdspad – twee tot drie jaar – volop uitgroeit tot een solide onderneming. Dat is de basis voor de pitch aan het Boost-up-netwerk met businesspartners. Zij beslissen aan de hand van het businessplan én de pitch of zij hun kennis, kapitaal en netwerk toevoegen aan jouw scale-up ambities.

Advies & coaching verrijkt 5

Boost-up bundelt vanaf de start tot en met de toekomst altijd de scale-up aan kapitaal én kennis én ambitie. We begeleiden en coachen alle scale-ups die in het netwerk zijn opgenomen.

Zo worden de groeidoelstellingen van jouw scale-up nog sneller bereikt. Ben jij gecommitteerd aan het opschalen? Het netwerk van Boost-up geeft je de slagkracht om een sterk businessplan gericht uit te voeren. Samen maken we impact.

Door de bundeling van kennis sta je samen sterker

Martijn Kruisman
Directeur Boost-Up