Ondernemersplatform Boost-UP zit in de lift

Groningen – Een paar jaar geleden hebben een aantal ondernemers een stukje Silicon Valley mee genomen naar Groningen waarna initiatiefnemers Winfryd de Haan, Bix Jacobse en Frits Kok (tevens Dagelijks Bestuur) samen met nog zes betrokken ondernemers uit het Noorden de krachten hebben gebundeld en tezamen het bestuur van de stichting Boost-Up vormen.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur Martijn Kruisman.

Boost-up is het ondernemersplatform welke zich richt op jonge scale-ups om deze intensief te begeleiden, coachen, adviseren én om mogelijk financieel in deel te nemen om zodoende het bedrijf uit te laten groeien tot een succesvolle (inter)nationale onderneming.

Het Boost-Up programma is een programma van 3 jaar waarin businesspartners worden gelinkt aan de scale-ups. De businesspartners zullen de scale-up intensief begeleiden naar een ambitieus businessplan, waar bij alle facetten van het bedrijf wordt stilgestaan. Dit vormt de basis voor de strategie van de onderneming voor de komende jaren. Dit businessplan leidt tot een pitch, waarna de businesspartners kunnen aangeven of ze willen meeinvesteren. Hierdoor blijven de businesspartners na investering betrokken bij de verdere groei van de onderneming. Boost-Up wil de komende 3 jaar 30 scale-ups in het programma opnemen.

In December vindt er een pitch-event plaats waar scale-ups een pitch gaan houden voor de businesspartners.

Boost-Up heeft als doel om minimaal 50 businesspartners aan zich te verbinden die interesse en de mogelijkheden hebben om een scale-up te gaan selecteren, begeleiden en/of financieren.

Voordeel voor de businesspartners is dat zij actief kunnen gaan deelnemen in een interessant, nieuw netwerk. En zij staan vooraan bij mogelijke deelnemingen in innovatieve scale-ups met heldere groeidoelstellingen. Boost-Up wil hiermee de bedrijvigheid in het Noorden vergroten.

Who do you Boost-Up?