Drentse StartUp Bypoint introduceert innovatief valdetectiesysteem voor aan de fiets

Met het product wil Bypoint de fietsveiligheid in Nederland vergroten en ervoor zorgen dat fietsers langer en op een veiligere manier kunnen blijven fietsen. Er is op dit moment zeer veel belangstelling voor dit unieke systeem dat het smartphone onafhankelijk is, altijd werkt, maar alleen handelt als het moet. De toenemende aantallen eenzijdige ongevallen door explosief gebruik van E-bikes is hier duidelijk een achterliggende oorzaak.

StartUp Bypoint van Joris Koop heeft met een investering van 300.000 euro zijn fietsvaldetectie systeem verder ontwikkelt tot een marktwaardig product.

De investering is tot stand gekomen met de business partners van de Groningse Stichting Boost-Up, een groep Assense investeerders en de provincie Drenthe.

Bypoint is in 2020 opgericht door Joris Koops (26). De oma van Joris was een erg vitale vrouw en een fanatieke fietser. Door een val van een goede kennis die geen tijdige hulp kreeg groeide de angst om te fietsen. Kort hierna sprak Joris met een traumachirurg over ditzelfde onderwerp en werd bevestigd dat ook daar waargenomen werd dat het steeds vaker gebeurd dat fietsers (te) laat hulp krijgen na een fietsongeval. Dat heeft Joris aan het denken gezet om een universele oplossing te ontwikkelen met als doel fietsveiligheid en mobiliteit te vergroten. 

Daarnaast kan het systeem een locatiebepaling versturen, wat handig kan zijn bij diefstal van de fiets.

 

Quote Joris Koops:

“Een eenzijdig fietsongeval kan plaatsvinden, alléén en op afgelegen wegen en paden. Dan is er vaak niemand om deze mensen hulp te bieden. De huidige markt heeft geen oplossing voor dit probleem; er wordt gewezen naar ‘de mobiele telefoon’. Maar als fietsers nu een ongeval krijgen moeten zij zelf hulp realiseren, als ze hier al toe in staat zijn na een val. 

Dit zorgt ervoor dat met name ouderen vaker door angst de fiets laten staan, terwijl beweging er juist voor zorgt dat ze vitaler blijven en meer kunnen participeren in de maatschappij. Daarnaast zorgt de mobiliteit ervoor dat ze minder afhankelijk zijn van externe hulp”. 

 

Quote Martijn Kruisman (Directeur stichting  Boost-Up):

“Er is momenteel een onveiligheidstoename op de fiets zichtbaar. Het merendeel van de fietsongevallen is eenzijdig en mensen blijven tot op hogere leeftijd actief. Indien er geen goede communicatie is, wordt de kans groter dat een ongeval lang onopgemerkt blijft, de plek van het ongeval onbekend blijft en dit zorgt gezamenlijk voor een toenemend gezondheidsrisico van slachtoffers. “Met de investering hebben wij er alle vertrouwen in dat Joris met zijn team een mooie bijdrage gaat leveren aan de fietsveiligheid”.

——————-

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bypoint (onderdeel van FieConn B.V.)
Joris Koops (Founder/DGA)
joris@bypoint.nl

06-20328081
www.bypoint.nl

Boost-Up

Martijn Kruisman (Directeur)
kruisman@boost-up.org

06-20558349

www.boost-up.org