Digitale onderwijsassistent Mr. Chadd haalt investering op

Vanwege COVID-19 hebben leerlingen maandenlang onderwijs op afstand genoten en zijn de Centrale Eindexamens in 2020 afgelast. Ondanks alle inspanningen van docenten geeft de Onderwijsraad in een adviesbrief aan dat het aannemelijk is dat leerlingen een leerachterstand hebben opgelopen door de coronacrisis.

Veel scholen hebben in deze roerige tijd de Groningse start-up Mr. Chadd omarmd om hen te helpen deze leerachterstanden te verkleinen. Mr. Chadd ondersteunt sinds 2015 middelbare scholieren en mbo-studenten on demand via een eigen chatplatform, op hét moment dat zij een vraag hebben over hun schoolwerk of studie. De gescreende vakexperts die de uitleg geven zijn iedere dag van de week direct beschikbaar en kunnen zowel thuis als tijdens de les worden ingezet.

Het bedrijf kwam echter handen tekort en kon de vraag van scholen niet aan. Om deze reden hebben de partners van stichting Boost-Up* een scale-up investering van 900.000 euro gedaan. “Met deze investering kunnen wij nog meer scholen ondersteunen en de ontstane kloof in kennis tussen groepen leerlingen weer verkleinen”, aldus Kim van der Esch, onderwijskundige en mede-eigenaar van Mr. Chadd.

Door de investering van Boost-Up heeft Mr. Chadd de middelen om te investeren in extra onderwijskundigen, die de scholen begeleiden in het proces om de prestaties van de leerlingen te verbeteren. Ook geven zij advies over het inrichten van afstandsonderwijs door scholen, want hoewel de scholen hun deuren weer hebben geopend, blijft onderwijs op afstand noodzakelijk.

Voor meer informatie over de diensten van Mr. Chadd: https://www.mrchadd.nl/voor-scholen

* Boost-Up: Een Groningse stichting die tot doel heeft om start-ups en scale-ups te begeleiden naar succesvolle verdere groei. Vanuit de aan haar verbonden businesspartners zijn de benodigde middelen beschikbaar gesteld.